آزمایشات

Clostridium-difficile-Toxin-A-B-assay,-Stool

نام اختصاری: C. Diff Toxin

سایر نام ها: سنجش سم کلستریدیوم دیفی سیل، بررسی کولیت آنتی بیوتیکی، بررسی کولیت سودومامبرانوی توکسیک

clostridial Toxin A/B assay, Clostridium difficile Cytotoxicity Assay, Clostridium difficile toxin Antibody , C. difficile Toxin B Screen

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مدفوع تازه، فریز شده

حجم نمونه مورد نیاز: جامد: به مقدار کم (به قطر 3 میلی متر) مایع: یک قطره ( 50 میکرولیتر )
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
ميکروب شناسي تشخيصي- اصول تشخيص عفونت در ارگان هاي مختلف بدن، ترجمه و تأليف هما فروهش تهراني، سامان سعادت و زهرا ريخته گران تهراني
Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,pp:416-417
ARUP, Clostridium difficile Cytotoxin Cell Assay, Aruplaboratories; available at http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/0060851
Kit Catalog BIOSYNEX, IMMUNOQUICK ® TOXA/B a rapid test for the qualitative detection of toxin A&B in stool specimens. For professional in vitro diagnostic use only info@biosynex.com