آزمایشات

Fat,-Semiquantitative,-Stool,-Sudan-III-Stain-

نام اختصاری           :  Sudan stain 

 

سایر نام ها:  رنگ‏آمیزی چربی مدفوع، رنگ‏آمیزی سودان      III  مدفوع، اندازه‏گیری نیمه کمی چربی مدفوع         

 

بخش انجام دهنده:  بیوشیمی مدفوع  

 

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  مدفوع راندوم یا ترجيحاً بخش از مدفوع هموژنيزه جمع آوری شد در      24  ساعت     .  

 

حجم نمونه مورد نیاز:        ≥ 5 gr  

 

شرایط نمونه گیری: 

 

  1. یک بیمار بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی     )  یا  سطح مقطع      (60 g/m2       در روز برای حدود یک هفته قبل و در طی انجام تست باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید.  
  2.      پیش از جمع‏آوری نمونه بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد.  
  3.      از یک هفته قبل بیمار نباید باریم، بیسموت، روغن کرچک یا روغن معدنی مصرف کرده باشد     .