آزمایشات

Fasciola-Hepatica,-Antibody-IgG,-Serum

نام اختصاری: Fasciola IgG

سایر نام ها: آنتی بادی ضد فاسیولا هپاتیکا، Anti Fasciola Antibody ، F. Hepatica Antibody ، Fasciolasis Test

بخش انجام دهنده: ایمونولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم تازه، پلاسما

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml

شرایط نمونه گیری: نیاز به ناشتایی نمی باشد.
منابع :

کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
بروشور کیت پیشتاز طب زمان.
سایت دنیای گسترده علوم آزمایشگاهی: http://www.labworld.ir/post/340