آزمایشات

Herpes-Simplex-Virus-(HSV)-Detection-by-Real-Time-PCR


نام اختصاری: HSV PCR

سایر نام ها: تشخیص HSV به روش Real-Time PCR

HSV DNA Detection, Herpes Simplex Virus Detection by Real-Time PCR, Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR)

بخش انجام دهنده: بیولوژی مولکولی ( Department of Molecular Biology )

نوع نمونه قابل اندازه گیری:

نمونه مورد نیاز می تواند یکی از موارد ذیل باشد:

سرم یا پلاسما، ادرار، مایعات بدن نظیر نخاعی ( CSF ) ، آمنیوتی و چشمی، نمونه تناسلی نظیر نمونه تهیه شده از سرویکس، واژن و یا سایر بخش های تناسلی، نمونه های تنفسی نظیر ترشحات برونش، نازوفارنکس و نایی، BAL و بزاق، بافت های مختلف نظیر مغز، کولون، کلیه، کبد، ریه و غیره و یا سایر نقاط بدن که درگیر عفونت ویروسی شده اند، نظیر پوست، بینی، گلو و غیره.

حجم نمونه مورد نیاز :

ü 5 ml ترشحات ریوی، ادرار و خون ،

ü 1 ml سرم، پلاسما و مایعات بدن ،

ü نمونه های تناسلی و نمونه های حاصل از زخم یک سواب.

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.
منابع :

1. سایت مایو کلنیک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Specimen/80575 .

2. میکروبیولوژی پزشکی جاوتز، گنو اف. بروکس، ت مهدی خزعلی، نشر حیان، 2004 ISBN: 964-460-800-3

3. کیت HSV 1/2 RG جهت تشخیص و کمیت سنجی ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 و 2 به روش Real – Time PCR ، Novin Gene

4. artus , HSV – 1/2 RG PCR Kit Handbook, QIAGEN

5. http://labmed.yale.edu/virology/71_2383_Newsletter16_2.pdf 6. Harald H. Kessler , Gerhard Mühlbauer , Beate Rinner , Evelyn Stelzl , Annemarie Berge, Hans-Wilhelm Dörr , Brigitte Santner , Egon Marth and Holger Rabenau . (2014), Detection of Herpes Simplex Virus DNA by Real-Time PCR. Clinical Microbiology, Volume 52, Issue 8 . 7. http://lab.behdasht.gov.ir/test/printTest/205 .