آزمایشات

Seminal-Fluid-Analysis

نام اختصاری: SFA

سایر نام ها: آنالیز مایع سمینال، شمارش اسپرم، آزمایش اسپرم، سیتولوژی مایع منی، بررسی مایع منی، تجزیه منی، بررسی مورفولوژی اسپرم، اسپرموگرام

Semen Analysis, Spermogram, male Fertility Test, Semen Count, Sperm Analysis, Sperm Count, Reproductive-Semen Analysis

بخش انجام دهنده: بیوشیمی + میکروبیولوژی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: مایع سمینال

حجم نمونه مورد نیاز: تمام انزال

شرایط و ملاحظات نمونه گیری:

1. به بیمار آموزش دهید که به مدت 3-2 روز پیش از جمع آوری نمونه از فعالیت جنسی پرهیز نماید. پرهیز دراز مدت قبل از جمع آوری نمونه توصیه نمی گردد، زیرا کیفیت سلول های اسپرم و مخصوصاً تحرک آنها ممکن است تقلیل یابد.

2. یک ظرف مناسب برای جمع آوری مایع منی به بیمار بدهید. نمونه باید در ظروف استریل و ترجبحاً غیر پلاستیکی جمع آوری شود. ظروف پلاستیکی حرکت و فعالیت اسپرم را کاهش می دهند.

3. به بیمار آموزش دهید از مصرف نوشابه های الکلی از چند روز قبل از جمع آوری اجتناب نماید.

4. توجه داشته باشید که بهترین راه جمع آوری مایع منی به وسیله انزال درون یک ظرف تمیز است. برای کسب بهترین نتایج، نمونه بایستی در مطب پزشک یا آزمایشگاه جمع آوری شود.

5. نمونه حدالامکان در آزمایشگاه یا مطب پزشک به طریق استمناء گرفته شود ولی اگر امکان آن وجود نداشت نمونه در دمای اتاق در منزل گرفته شود.

6. توجه نمایید که نمونه هایی که در منزل در چند نوبت با مقاربت منقطع یا استمناء منقطع به دست می آید چندان مطلوب نخواهد بود.

7. بیمار می بایست نمونه گرفته شده در منزل را ظرف 1 ساعت پس از جمع آوری به آزمایشگاه تحویل دهد. به بیمار گوشزد نمایید که مانع از گرم و سرد شدن شدید نمونه در حین انتقال گردد.

8. از کاندوم‏های معمولی لاتکس به علت تاثیر احتمالی در قابلیت حیات (viability) اسپرم‏ها نباید استفاده کرد .

9. بخش ابتدایی انزال معمولاً شامل بیشترین اسپرم است. نمونه مایع منی باید کامل گرفته شود .

10. تاریخ خروج مایع منی قبلی و تاریخ نمونه تازه و زمان جمع آوری آن را ثبت کنید.

11. زمان و نحوه دریافت نتایج را به بیمار اطلاع دهید. به خاطر داشته باشید که نتایج غیر طبیعی ممکن است اثرات مخربی روی تمایلات جنسی بیمار بگذارد.
منابع :

کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک: http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/81641
4. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics / [edited by] Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood

David E. Bruns.—5th ed, 2012, ISBN: 978-1-4160-6164-9

5. Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 1187-1189

6. The Fertility Institutes. Sperm Evaluation, Available at: http://www.fertility-docs.com/programs-and-services/sperm-evaluation/sperm-and-semen- testing.php 7. MedlinePlus . Semen analysis, Available at: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003627.htm