آزمایشات

Endometrial-biopsy

Endometrial biopsy
بیوپسی اندومتر (Endometrial biopsy)

 

نمونه: بافت اندومتر

در صورت خونریزی بعد از یائسگی و بیماری های اندومتر، کورتاژ انجام می شود.

بیوپسی محدود شده بدون باز کردن دهانه رحم یا دیلاتاسیون سرویکس (بیوپسی آندومتر به وسیله PIPELLE ) اطلاعات محدودی را می دهد اما اگر به درستی انجام شده باشد می تواند هیپرپلازی یا بدخیمی را ارزیابی کند.

در صورت کوچک بودن نمونه ممکن است منفی کاذب برای نئوپلازی اتفاق بیفتد.
Reference:

Kurman j in kurman j ed. Blaustein s Pathology of the female genital Tract 2011