آزمایشات

Blood Culture and Sensitivity

نام اختصاری: B/C&S

سایر نام ها: کشت خون، کشت خون از لحاظ باکتری و قارچ، کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی، کشت خون و رنگ آمیزی اسمیر

Bacterial Culture, Blood/ Blood Culture and gram stain/ Fungal Culture, Blood /Yeast Culture, Blood / Blood Culture and Smear

 

بخش انجام دهنده: میکروب شناسی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: خون کامل

حجم نمونه مورد نیاز: حجم خون دریافتی جهت کشت بر حسب سن متفاوت می باشد.

بزرگسالان: 10-20 ml کودکان: 2-6 ml نوزادان: 1-3 ml

شرایط نمونه گیری:

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

2. عمل خونگیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود و بهترین زمان خونگیری نیز هنگام شروع افزایش تب می باشد.

ملاحظات نمونه گیری:

1. نمونه گیر جهت خون گیری ملزم به پوشیدن دستکش می باشد. از آنجا که نمونه خون برای کشت می بایست در شرایط استریل گرفته شود، رعایت این نکته حائز اهمیت است که هر سطح آلوده ای که با مکان ضدعفونی شده خون گیری در تماس است نیز ضدعفونی گردد.

2. برای ضد عفونی کردن پوست جهت خونگیری ابتدا از الکل (اتانول) 70 درصد و سپس از بتادین (پویدون آیوداین) با غلظت 2% می توان استفاده کرد. یا اینکه می توان محلول ایزوپروپیل الکل 70% در یدور 1% بکار برد.

3. محل خونگیری وریدی را با بتادین بدقت تمییز نمایید و بگذارید تا پوست خشک شود.

4. محیط کشت با سرلوله های حاوی خلأ (وکیوتینر) یا بطری های کشت را با محلول بتادین تمیز کنید و بگذارید تا خشک شوند. بعضی از آزمایشگاه ها پیشنهاد می کنند پس از تمیز کردن با بتادین و خشک شدن در هوا، با الکل 70% نیز تمییز گردد.

5. با یک سوزن 20 میلی لیتری، در حدود 10-20 ml خون وریدی از محل نمونه گیری بگیرید.

6. پس از نمونه گیری سر سوزن سرنگ را دور بیاندازید و پیش از تزریق نمونه خون به درون بطری کشت، سرسوزن استریل دوم را جایگزین نمایید.

7. چنانچه کشت هوازی و بی هوازی مورد نیاز باشد، ابتدا نمونه را به بطری بی هوازی تلقیح نمایید. پس از تلقیح به آرامی مخلوط کنید.

8. بر روی نمونه، نام بیمار، تاریخ، زمان و تشخیص های احتمالی را برچسب بزنید.

9. بطری های کشت را بلافاصله یا حداقل ظرف مدت 30 دقیقه به آزمایشگاه منتقل نمایید.

10. مصرف هر گونه داروی مؤثر بر نتایج آزمون را روی برگه آزمایشگاه ذکر نمایید.

11. در مواردی که عامل تب مشخص است (پنومونی، مننژیت و ...) دو کشت خون از دو بازو همزمان گرفته می شود و در ارزیابی تب با علت ناشناخته، سه کشت خون از سه محل آناتومیک مختلف با فاصله زمانی 45 تا 60 دقیقه ای گرفته می شود.

 

منابع :

ميکروب شناسي تشخيصي- اصول تشخيص عفونت در ارگان هاي مختلف بدن، ترجمه و تأليف هما فروهش تهراني، سامان سعادت و زهرا ريخته گران تهراني
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
سايت مايو کلنيک (Mayo mediacal laboratories): http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8082
5. Baily & Scott's Diagnostic Microbiology, Betty A. Forbes, et all, 12 edition,ISBN 13978-0-323-03065-6, MOSBY Elsevier