آزمایشات

Bleeding time, Blood

نام اختصاری: B.T

سایر نام ها: زمان سيلان، زمان خونروی Duke؛ زمان خونریزی Ivy؛ زمان خونروی Mielke؛ زمان خونروی Simplate

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ثبت زمان توقف خونروی از سوراخ پوستی.

حجم نمونه مورد نیاز: -

شرایط نمونه گیری:

1. به بيمار توضيح دهيد نيازي به ناشتايي نمي باشد.

2. به بیمار هشدار دهید که ممکن است اندکی ناراحتی به سبب جراحت پوستی ناشی از آزمایش احساس کند.

ملاحظات و روش نمونه گیری:

نمونه گیری به روش IVY:

پوست بخش داخلی ساعد را با الکل یا پوویدون آیوداین (بتادین) تمییز نمایید.
بازوبند فشار خون را بر بالای آرنج بیمار بسته و تا mmHg 40 باد کنید و در طی آزمایش در همین حد ثابت نگاه دارید.
سپس برش کوچکی به عمق 1 میلی متر در پوست ایجاد کنید و زمان را ثبت نمایید.
خونروی ایجاد شده را هر 30 ثانیه یکبار پاک نمایید.
هنگامی که خونروی بند آمد، زمان را مجدداً یادداشت نمایید. فاصله زمانی میان آغاز و پایان خونروی را محاسبه نمایید. به این زمان، زمان سیلان می گویند.
سپس بازوبند فشار خون را باز کنید و پانسمان چسبی بر دست بیمار ببندید.
سابقه مصرف اخير آسپرين، ضد انعقادها، الكل و يا هرگونه داروي موثر به نتايج آزمايش را در برگه بيمار ثبت نمائيد.
اگر خونريزي بيش از 10 دقيقه ادامه يافت، آزمايش را متوقف كنيد.
توجه کنید این آزمایش غالباً توسط تکنسین آزمایشگاه در مدت زمان 10 دقیقه انجام می پذیرد.
نمونه گیری به روش Duke:

در این روش از انگشت یا لاله گوش استفاده می شود.
ابتدا محل مورد آزمایش را با الکل تمیز می کنیم. محل مورد نظر را با یک ضربه لانست یکبار مصرف سوراخ کرده، با جریان یافتن آزادانه خون کرنومتر را به کار می اندازیم.
هر 30 ثانیه یکبار قطره های خون را با کاغذ خشک کن تماس داده و اینکار را آنقدر ادامه می دهیم تا خون بند بیاید.
سپس کرنومتر را خاموش کرده، و زمان بدست آمده را گزارش می کنیم.
نتایج غیر طبیعی را مجدداً کنترل نمایید.
توجه کنید این آزمایش غالباً توسط تکنسین آزمایشگاه در مدت زمان 3 دقیقه انجام می پذیرد.

 

منابع:

1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر جامعه نگر

2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير

3. پایگاه اطلاع رسانی داده های آزمایشگاهی به زبان فارسی: http://lab.behdasht.gov.ir/test/printTest/64