آزمایشات

Eye & Conjunctival Smear and Culture

نام اختصاری: EYE Discharge

سایر نام ها: چشم و ترشحات ملتحمه ای، کشت و رنگ آمیزی ترشحات چشم

Eye Culture and Gram Stain, Eye Discharge, Tear Droplet Culture& Gram stain

بخش انجام دهنده: میکروب شناسی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ترشحات چشم، سواب یا تراشه ی قرنیه، ملتحمه

حجم نمونه مورد نیاز: 0.5 ml آسپیره یا یک سواب


ملاحظات جمع آوری و انتقال نمونه:

1. برای کشت از ملتحمه، ترشحات چرکی حاصل از سطح ملتحمه تحتانی و گوشه داخلی چشم، به وسیله یک سواب استریل جمع آوری می گردد. جنس سواب اهمیت دارد زیرا سواب های پنبه ای به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب از رشد برخی باکتریها و همچنین HSV جلوگیری می کنند. سواب های داکرون یا کلسیم آلژینات پیشنهاد می گردند.

2. در موارد تشخیص عامل تراخم ملتحمه ابتدا با ماده بی حس کننده، بی حس می شود و قبل از نمونه برداری ترشحات اضافی با احتیاط از سطح پاک کرده می شود و سپس به وسیله یک اسپاچول که سر ظریف و کند دارد تمام ملتحمه تراش داده می شود.

3. در بیماران مبتلا به عفونت قرنیه (کراتیت)، نمونه برداری توسط چشم پزشک انجام می شود. برای این عمل با استفاده از قاشکی از جنس پلاتینیوم که با حرارت استریل شده است، قرنیه را خراشیده و نمونه را جمع آوری می نماید.

4. برای کشت HSV و آدنوویروس، تراشه های حاصل از قرنیه در محیط های انتقالی ویروس ها قرار می گیرند.

5. ترشحات عفونی پلک چشم، به وسیله سواب نمونه برداری می شوند. برای بررسی های میکروبیولوژیکی عفونت مجرای کوچک، مواد حاصل از مجرای اشکی می باید تحت شرایط بی هوازی انتقال یابند.

6. در بیماران مبتلا به سلولیت کاسه چشم که سینوزیت متداول ترین عامل زمینه ساز محسوب می گردد، نمونه برداری از سینوس فک فوقانی با سوراخ کردن و راه یابی به حفره سینوس، توسط متخصص گوش و حلق و بینی صورت می گیرد.

7. بیوپسی بافت، برای تشخیص میکروبیولوژیکی موکورمایکوزیس، انجام می گردد، زیرا در اغلب موارد کشت منفی است و تنها بررسی های بافت شناسی می توانند کمک کننده باشند.

منابع :

ميکروب شناسي تشخيصي- اصول تشخيص عفونت در ارگان هاي مختلف بدن، ترجمه و تأليف هما فروهش تهراني، سامان سعادت و زهرا ريخته گران تهراني
کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير
3. Baily & Scott's Diagnostic Microbiology,12 edition,ISBN 13978-0-323-03065-6, MOSBY

4.Childrens Hospital and clinics of Minnesota: http://www.childrensmn.org/manuals/lab/MicroBioViral/033240.as