وبلاگ

گروه خونی هایی که میتوانند یا نمیتوانند باهم ازدواج کنند

بر خلاف تفکرات عمومی تشابه گروه خونی هیچ ارتباطی به ازدواج ندارد دو فرد با یک گروه خونی می توانند به راحتی با یکدیگر زندگی کنند و صاحب فرزندان سالمی شوند.گروه خونی افراد برای ازدواج مهم...

کدام آزمایش ها نیاز به ناشتا بودن دارند و ملزم به رعایت چه نکاتی هستیم؟

ناشتا بودن به معنای پرهیز از غذا خوردن و مواد حاوی انرژی (بجز آب) به فاصله زماني 10 تا 12 ساعت مي باشد، گاهی برخی از آزمایش ها نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از 12 ساعت نیز دارند.برای...

انسولین و متابولیسم قند

بیوسنتز انسولین در درون سلولهای بتای جزایر لانگرهانس پانکراس صورت می گیرد.ابتدا هورمون به صورت"پری پروانسولین" توسط ریبوزومهایی که بر روی شبکه آندوپلاسمی خشن سلولها قرار گرفته اند٬ ساخته می...

راهنمای ناشتایی برای انجام آزمایش ها

خطاهای آزمایشگاهی درسه مرحله قبل از انجام آزمایش،انجام آزمایش و بعد از انجام آزمایش اتفاق می افتد. شایعترین خطاها مربوط به مرحله قبل از انجام آزمایش می باشد مانند شرایط آماده سازی...

ﺗﻔﺴﯿﺮ ABG ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮﻥ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ...

چگونه تری گلیسیرید خون را کاهش دهیم؟

چربی ها انواع مختلفی از چربی های اشباع نشده در روغن زیتون گرفته تا چربی های اشباع شده در گوشت قرمز دارند که به افزایش سطح تری گلیسیرید در خون کمک می کنند. کالری مصرف شده که بیشتر از نیاز بدن...