اخبار

blog-details
1399/03/07

انتشار راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با ویروس کرونا در افراد دارای ناتوانی و معلولیت »

دکتر " آمنه ستاره فروزان " مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و یکی از نویسندگان راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در افراد دارای ناتوانی و معلولیت »، گفت: این مجموعه به افراد ناتوان و معلول جامعه و همچنین به مراقبان و خانواده های آنان در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا کمک می کند.

 به گزارش وبدا،  راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در افراد دارای ناتوانی و معلولیت » به سفارش معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، با حمایت مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی و با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران، و جمعی از اعضای مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی کشور، تیم توانبخشی وزارت بهداشت و انجمن فیزیوتراپی ایران، تدوین و منتشر شده است.

 دکتر فروزان، در مورد جامعه هدف این مجموعه و ضرورت تدوین آن برای این قشر از جامعه، توضیح داد: افراد دارای ناتوانی و معلولیت بخاطر محدودیت های حسی، حرکتی و شناختی، کمتر می توانند به منابع اطلاع  رسانی مربوط به بیماری کرونا دسترسی داشته باشند و متاسفانه بدلیل محدودیت و یا ناتوانی در استفاده از متون مکتوب و یا صوتی در این زمینه، نگرانی و اضطراب بیشتری را نسبت به جمعیت عمومی جامعه، تجربه می کنند.

 وی افزود: این افراد به دلیل محدودیت در تردد و ماندن در قرنطینه خانگی، ضمن آنکه نیاز به راهنمایی در جهت خودمراقبتی و همچنین استفاده همزمان از وسایل توانبخشی و رعایت نکات بهداشتی دارند، از سویی متکی به اطرافیان خود هستند که سبب خواهد شد تا شرایط مخاطره آمیزتری را داشته باشند و مجموعه راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در افراد دارای ناتوانی و معلولیت » می تواند در این زمینه به آنان کمک کند.

 وی همچنین به بخش هایی از این راهنما اشاره کرد که مخاطب آن مراقبان و اعضای خانواده های افراد دارای ناتوانی و معلولیت هستند و اظهارداشت: بخشی از مطالب این مجموعه برای مراقبان و اعضای خانواده های افراد معلول تدوین شده تا بتوانند با بکارگیری توصیه های ذکر شده، به خود و افراد معلول وابسته به خود، در پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا کمک کنند.

 به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مطالب راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در افراد دارای ناتوانی و معلولیت »، که در وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است، در قالب هفت بخش، از منابع معتبر بین المللی استخراج و تدوین شده است.

 عناوین بخش های این مجموعه عبارتند از: « ضرورت توجه به افراد دارای ناتوانی در همه گیری جهانی بیماری کرونا، آنچه که افراد دارای ناتوانی و معلولیت در شیوع بیماری کرونا باید بدانند، نحوه کاهش خطر ابتلا به بیماری کرونا در افراد دارای ناتوانی، توصیه های بهداشتی در خصوص تجهیزات توانبخشی، خودمراقبتی در افراد دارای ناتوانی و معلولیت، نکاتی درباره مراقبت در برابر ویروس کرونا برای انواع معلولیت و ناتوانی ، و نقش مراقبین و خانواده های افراد دارای ناتوانی و معلولیت ».

 " دکتر محمد تقی جغتایی مشاور وزیر در امور توانبخشی، دکتر آمنه ستاره فروزان عضو هیات علمی گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر مرضیه شیرازی خواه عضو هیات علمی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکترهانیه سادات سجادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکترمهدی علیزاده رئیس انجمن کاردرمانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای محمد رضا اسدی عضو هیات مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی کشور، دکتر پریسا ارزانی مسئول کمیته علمی و استانداردسازی انجمن فیزیوتراپی ایران و دکتر حمید اخوان عضو تیم توانبخشی وزارت بهداشت "، نویسندگان و تدوین کنندگان مجموعه راهنمای « محافظت و نحوه مقابله با کووید 19 (کرونا ویروس) در افراد دارای ناتوانی و معلولیت » را تشکیل می دهند.

 لازم به ذکر است، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با ۲۲ گروه آموزشی و هشت مرکز تحقیقات، ضمن آنکه به تعلیم و تربیت بیش از یک هزار و 800 دانشجو در رشته های تخصصی سه حوزه سلامت ( رفاه و سلامت اجتماعی، سلامت روانی و توانبخشی ) می پردازد، در طراحی و اجرای پروژه های ملی و منطقه ای نیز مشارکت دارد.vvv